Ætsning “Pigen og Døden”

ætsning (2)

Inderst inde er jeg et vandmærke,
et stencil til duplikering af regnskaber over modtaget og udgivet,
et stykke kridt på en tavle med en anslået værdibestemmelse,
en gravhøj.

æggelederen
til underjordiske
elektriske hegn

Etching ”The Girl and Death”

Deep down I am a watermark,
a stencil for duplication of accounts received and released,
a piece of chalk on a blackboard with an estimated value provision,
a burial mound.

Fallopian tube
for underground
electric fence

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *