Lektørudtalelse

Hvert skridt som det er
Forfatter: Mona Larsen (f.1948)

Materialevurdering
Kort om bogen

Selvbiografiske haikudigte om jazz, livet og tiden, der går.
Til læsere af haiku.

Beskrivelse

Haikudigte med selvbiografisk afsæt fra perioden 2007-2020.
Åbningsdigtet er programmatisk og kredser om tidernes skiften
mens digterjeget iagttager verden omkring sig med rejser til Sverige,
Tyskland, Kina m.m.: ”Nymåne / altings / foranderlighed”.
Det aktuelle, som har præget samtiden fra 2007-2020 holdes op
mod større, universelle strukturer. Således kan digterjeget spørge:
”Kan du /svare mig / på et vigtigt / spørgsmål // i en /
kønsløs tid? ”og dernæst henvise til en eksistentiel undren: ”Kan
vi / stadigvæk // rumme / hinanden, selvom / alt i os // selv går //
rundt med / ikke-ansigter? ” Andre steder oplever jeget verden, mens
den passerer forbi i en sansestrøm af jazz, regndråber og fuglekvidder.
Undervejs i kursiverede passager informeres læseren om haikuets
mange former, mens det selvbiografiske fungerer som et sideløbende
narrativ om forfatterens møde med haiku og vejen fra musik over mod
plejebranchen. Digte på dansk og engelsk.

Vurdering

De selvbiografiske passager virker indforståede, men flere af haikuene
er vellykkede. Forfatteren afviger fra de strenge haikuregler, og benytter
i stedet reglerne som inspiration for en friere skrivning. Det lykkes godt,
fx her: ”I butiksruden / ser jeg mit ansigt / hvor jeg tabte det”

Andre bøger om samme emne

Man kan læse mere om Mona Larsen i selvbiografien Magi i Luften.
Peter Laugesen skriver også om jazz og livet og døden

Til Bibliotekaren

Anbefales til større hovedbiblioteker

Materialet er vurderet af: Thomas Olesen

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.