Avaritia

fede fugle

flyver op
skrigende

noget
bærer dem

tavsheden

forbliver
tavs

noget
fastholder den

løgnene

stjæler
hullet

i
hukommelsen

lyn

læser
skriften


ansigterne

som om

ingen
kender til

gerrig
grådighed

English

fat birds

flies up
screaming

something
carries them

the silence

remains
silent

something
maintains it

the lies

steals
the hole

in
the memory

lightning

reads
the script

on 
the faces

as if

no one
knows of

avaricious
greed

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.