Rumrejse, en meditation

flyver

Op og væk
bygninger bliver mindre
mit hjem dernede

Folk og biler
kun lige synlige
mens jeg stiger op

Hver person
med sine egne tanker
i sin egen verden

Opstigende
mit synsfelt udvider sig
søer og bjerge

Stiger højere
glimt af oceanerne
banker af skyer

Planeten Jorden
blåt og hvidt roterer
i det tomme rum

Ingen lyde
tænker på dem dernede
hjerteslag i sync

Venus og Mars
hele solsystemet  i
en omfavnelse

Jorden forsvinder
blandt milliarder stjerner
ikke ned, ikke op

Tålmodig stjerne
ingen frygt
ikke flere skygger

Space trip, a meditation

Up and away
buildings getting smaller
my home below

People and cars
just barely visible
while I ascends

Each person
with his own thoughts
in his own world

Ascending
my field of view expands
lakes and mountains

I rise higher
glimpse of oceans
banks of clouds

Planet Earth
blue and white rotates
in empty space

No sounds
thinking of those below
heartbeats in sync

Venus and Mars
entire solar system
in its embrace

The Earth disappear
among billions of stars
no more down, no up

Patient star
no fear
no more shadows

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.