Fantasi koncert

Kindheit


I morges var det umuligt at finde cyklen i virvaret af cykler foran den ny renoverede Nørreport Station. Jeg var ikke helt vågen efter nattens udskejelser på akustiske himmelstier, og hvis ikke jeg var blevet vækket af min kat, havde jeg ligget under dynerne endnu.
Det blæste en halv pelikan, hvilket ikke gjorde det nemmere, hverken at se eller at høre. Men en pibende lyd, der mindede om tryllefløjten fra Mozarts Opera ramte mit øre, da jeg spottede to drenge, der var i færd med at pifte cykler. Jeg samlede mig sammen og glemte hændelsen.
Eftermiddagen var ikke mindre tosset. 1. trompetisten dukkede aldrig op til prøven. Dirigenten havde tømmermænd og skummede over partiturets kragetæer ved at lade musikken og orkesteret glide til havs i Titanic-mystik. Da uvejret lettede kom orkesteret trods alt tørskoet i land, og det hele endte lykkeligt i musik og dans.

Hjerteslaget
musikkens urkraft
lagt i stormen

English version

Fantasy concert

This morning, it was impossible to find the bike in the tangle of bikes in front of the newly renovated Nørreport Station. After the night’s debauchery on acoustic sky paths, I was not fully awake and, had I not been awakened by my cat, I would still have been under the guilts.
The wind blew strongly, which did not made it easier, neither to see nor hear. However, a squeaky sound resembling the magic flute from Mozart’s Opera, hit my ear, when I spotted two boys letting the air out of the bikes. I got myself together and forgot the incident.
The afternoon was not less crazy. The 1. trumpet player never showed up for the rehearsal. The conductor had a hangover and skimmed over the scribblings of the score, letting the music and the orchestra glide at sea in a Titanic mystery. As the storm eased, the orchestra came after all dry-shod on shore, and it all ended happily in music and dance.

Heartbeats
music’s primordial force
laid in the storm

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.