Jean-Claudes kramper

Hov, hvad i alverden var det nu jeg havde gang i? Tja, jeg tror deres mor kalder på dem.

De tror måske at de er fulde, men ved det ikke – som min salige dranker af en far altid sagde: Jeg troede jeg sked, men jeg pissede.

Jeg kigger ud over horisonten, holder øje med verden. Nu fik jeg pludselig en krampe i min højre læg, eller er det bare et bølgeskvulp om Juncker der kommer nærmere og nærmere fra radio 24/7 denne morgen.

Der er noget i luften, det kan komme an på vejret.

Man mener og mistænker, anser det for vigtigt med større opmærksomhed omkring overvågningen.

Man tolker og vurderer, ønsker at vide hvor langt branden har bredt sig i løbet af natten.

Man venter på at børserne åbner.

Sandsynligt problem
sandsynlig løsning
ud af det blå

English version

Jean-Claude’s cramps.

Hey, what was I actually doing? Well, I think their mother calls on them.

They may think they are drunk, but do not know. As my blessed drunkard of a father always said: I thought I shat, but I pissed.

I am looking beyond the horizon, keeping an eye of the world. Now I suddenly got a cramp in my right leg, or is it just a surge about Juncker, coming nearer and nearer from radio 24/7 this morning?

Something’s in the air. It may depends of the weather.

You think and suspects consider it important to pay attention to monitoring.

You interpret and estimate, want to know how far the fire has spread during the night.

You waits for the stock exchanges to open.

Probable problem
likely solution
out of the blue

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.