ginko forestillinger om kutteren “Anton”

tanker på langfart
mens kroppen bliver hjemme
rolig mave

flyder væk fra byen
på en kutter
af ord

strækker ud
over havet
hen imod Hven

mågerne ved
havet omringer mig
i drømme

skibsskrog
læser vandkaskader
fra køl

gyngende sejlads
kan ikke gå på vandet
med dårlig mave

havet
har ikke bedt om
deltagelse

altid tidevandet
Verdenen
fortsætter

Anton, kutteren
har ingen
kommentarer

 

English

thoughts on long-haul
while the body stays home
calm stomach

flows away from the city
on a cutter
of words

stretching out
over the sea
towards Hven

gulls know
the sea surrounds me
in dreams

ship hull
reads water cascades
from keel

rocky sailing
cannot walk on the water
with bad stomach

the sea
have not asked for
participation

always tide
The World
continues

Anton, the cutter
have none
comments

 

 

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.