Vertebrae

“Jo mere det forandrer sig, desto mere er det det samme”.

Agernet er forladt af træet
det var en billes mulighed
med sin larve plantet der

det underliggende
bærer forandringer frem
forbliver sig selv over tid.

Jeg er også en blomst, en stjerne
en støvdrager på kirkegårde
gradvist udskiftet mellem to
forskudte planer

en hvirvelløs dyrearts overlapning
i sin egen nogenlunde stabile opløsning
af mulig identitet.

Måske er jeg bare en flod
der finder noget af sig selv
længere nede?

Continue reading