Vertebrae

“Jo mere det forandrer sig, desto mere er det det samme”.

Agernet er forladt af træet
det var en billes mulighed
med sin larve plantet der

det underliggende
bærer forandringer frem
forbliver sig selv over tid.

Jeg er også en blomst, en stjerne
en støvdrager på kirkegårde
gradvist udskiftet mellem to
forskudte planer

en hvirvelløs dyrearts overlapning
i sin egen nogenlunde stabile opløsning
af mulig identitet.

Måske er jeg bare en flod
der finder noget af sig selv
længere nede?

English version

“The more it changes, the more it is the same”.

The acorn is left of the tree
it was a beetle’s possibility
with its crawler planted there

the underlying
carry changes forward
remains itself over time.

I’m also a flower, a star
a stamen in the cemetery’s
gradually replaced between two
shifted levels

a spineless animal species overlap
in its own fairly stable dissolution
of possible identity.

Maybe I’m just a river
finding something of itself
downstream?

 

 

 

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.