Koroni

14 år efter stod jeg alene på balkonen i et andet hus, hvor jeg på min højre side langt ude, kunne skimte huset, vi lejede dengang. Stemninger og stumper af erindringer kom fra bjergene overfor, og den lille hvide båd derude i det fjerne.

Keyboardet var lyrens strenge, man kunne knipse på, og den lille slange pilede af sted i et es for mine fødder, og myggen fik et klask, inden den stak. Jeg var der for at slå toner ned på klaveret, i håb om at kunne frembringe bare et eller andet nyt.

Her tages alting for givet – oliventræernes metrik side om side. Oliventræ, vinstok, oliventræ, vinstok, og så fremdeles – rækker af sandheder, med mættet ferskenduft indover. De flødeskumsmalede trappeopsatser med koboltblå himmel og ny anlagte tage, havde fået kinesiske opadrettede snuder. Blåmalede vinduer og døre var man gået væk fra, da troen på onde ånder var gået bort sammen med æslerne.
Der var sådan set ikke noget nyt tema her, men en næsten manisk insisterende genkomst hos de grønne bær.

Musikstykke
med skygger
cikade knipsning

 English Version

After 14 years, I stood alone on the balcony in another house, where on my right side, far out, I could discern the house we rented at the time. Moods and bits of memories came from the mountains opposite, and the small white boat out there in the distance.

The keyboard was the lyres strings you could plunk on, and the little snake darting off in an S for my feet, and mosquitoes got a smack before stinging. I was there to make some sounds on the piano, hoping just to come up with something new.

Olive trees metrics side by side, taken for granted. Olive tree, vine, olive tree, vine, and so forth; rows of truths saturated peach scent into the box. The whipped cream painted staircases with cobalt blue sky and ancient roofs with Chinese upside toes. Blue painted windows and doors belonged to the past, since the belief in evil spirits had passed away along with the donkeys.
There was actually nothing new here, but an almost manic forceful return to the green berries.

Composition
with shadows
cicada flick up

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.